Obraz Posledná Žatva

Zlatý a perleťový akryl na plátne, rozmer 140x110 

Cena 1050 eur 

Obraz posledná žatva má symbolizovať ťažšie časy manuálnej práce.

Farebná kombinácia zvolená na tento obraz má vyjadrovať nádej 

na jednoduchšie dni.

Mám záujem o Obraz