Obraz Spring 2.0

Obraz Spring 2.0 bol je pokračovanie serie obrazov Spring, ktorá ma vyzobrazovat jednotlivé okamihy kvitnutia stromov. Každy z nich má byt jedinečný aj ked štýlovo podobný 

Akryl na plátne 

Rozmer 140x110 

Cena: 670 €

I'm interested in Obraz